Boullion.

500 G. runder- of kalfsschenkelvleesch — 1 1/2 L. water -
10 G. zout, naar verkiezing wat selderij en peterselie — 2 thee-
lepels Maggi’s Aroma.
Wasch het vleesch; kerf het (b.v. met de punt van een hak-
mes) in alle richtingen in, om overal het sap gelegenheid tot
uittreden te geven; zet het op met het koude water, de kruiden
en het zout en laat het aan de kook komen in een goed ger
gesloten pan, die in verhouding tot de hoeveelheden bouillon
vooral niet te ruim is.
Zet, zoodra de vloeistof kookt, de pan op een zachter vuur,
zoodat de bouillon gedurende den verderen tijd (3 à 4 uur)
slechts ternauwernood aan de kook blijft; houd steeds de pan
zorgvuldig gesloten.
Zeef ten slotte den bouillon (liefst door een doek) en voeg
er de Aroma bij.
Gebruik het aldus verkregen vleeschnat hetzij als „drink-
bouillon”, hetzij als grondstof voor allerlei soepen, sausen,
enz. Bewaar dit vleeschnat, dat slechts beperkten tijd goed
blijft en dat vooral ‘s zomers gemakkelijk zuur wordt, op een
koele plaats.
Gebruik voor uw bouillon, indien ge moeite en kosten wilt
besparen, Maggi’s Bouillonblokjes en ga dan op de
volgende wijze te werk.
Reken per persoon 1 Maggi’s Bouillonblokje; doe de
blokjes in een pan, overgiet ze met kokend water (1/4 Liter
per blokje) en wrijf ze met een lepel fijn.
Laat de blokjes oplossen en verschaf u zoodoende in enkele
minuten een uitstekend vleeschnat, dat al de eigenschappen
van zelfgetrokken bouillon bezit; let echter bij inkoop van de
blokjes vooral op den naam Maggi (die op elk etiket te
vinden is) en op het fabrieksmerk „Kruisster”.
Profiteer bij het op deze wijze bereiden van vleeschnat uit
Maggi’s Bouillonblokjes tegelijkertijd van het voordeel, dat de
prijs van zulk een bc illon zeer laag is: één Maggi’s Bouillon-
blokje kost slechtsnts.
Zorg er daarom voor, dat ge steeds een hoeveelheid
Maggi’s Bouillonblokjes in voorraad hebt: ge kunt dan bij alle
voorkomende gelegenheden beschikken over bouillon, die in
een minimum van tijd gereed is en die de kans op zuur worden
ontloopt, omdat ge den bouillon telkens versch kunt klaar-
maken.
Bewaar Maggi’s Bouillonblokjes in een goed
gesloten bus, zoodat ze niet vochtig kunnen
worden.